Ruhsal ameliyat & RA-Connection

yaşm koçu erüm ergün

Yaklaşık 11 yıldır gerçekleştirmekte olduğum ruhsal ve enerjisel çalışmaların bir sonucu olarak, 2011' in son aylarında insanın muktediriyetini, iç huzurunu ve dengesini arttıran “Ruhsal Ameliyat” ve “RA-Connection” adlı iki yeni uygulamayı dünyaya tanıtmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşamaktayım.

Ruhsal ameliyat

Ruhsal Ameliyat, kişinin geçmişten taşıdığı ve geleceğe yansıttığı "kızgınlık, üzüntü, takıntı, korku, kaygı vb." duygu ve enerjilerin; buna paralel olarak yaşamında önünü tıkayan ve ilerlemesini engelleyen inanç sistemlerinin yarattığı blokajları, bedende karşılığı olan bölgelerden çekip çıkartmaya yarayan çok etkili bir yöntemdir.

Ameliyat esnasında, kişi, herşeyin farkındadır ve bu sürecin içinde tüm varlığıyla mevcuttur. Ameliyat öncesinde yapılan güçlü bir niyetle kişinin sürece kendini teslim etmesi, ruhsal ameliyatın etkilerini çok daha güçlü kılmaktadır. Özellikle obsesyon vakalarında çok etkilidir..
Uygulama süresi, görüşme ile birlikte 75 dk. civarındadır. Danışanların uygulama sonrasında, birkaç gün veya birkaç hafta ameliyatın etkisine uyumlanma süreci yaşamaları normaldir.


RA-Connection

Dünya hızlı bir değişim sürecinden geçerken zihnimizle sınırlı şekilde algıladığımız ve ezoterik ve mistik öğretilerin illüzyon diye adlandırdığı dünya gerçekliği de değişmektedir. Dünya “3.Boyut” dediğimiz Sanal Boyut’tan, “5. Boyut” dediğimiz sonsuz şimdinin yaşandığı ve tek gerçeğin Barış, Sevgi ve Huzur olduğu, Birlik Bilinci Boyutu’na geçmiştir. Ancak, bizim bireysel olarak tam bir idrakle bu alanı hak etmemiz önemlidir. 2012’ ye girmeden hemen önce hak edişle tarafıma gelen bu enerji uygulamasıyla;

- RA Enerjisi ile bağlantının kurulması ve kişinin zihnin, bir diğer deyişle Sanal Boyuttaki illüzyonların tutsaklığından çıkartılması.
- Dünya yaşamında var olan ancak Ruhsal planda da görev yapan insanın, Ruhsal Ailesi’yle tanıştırılması ve ruhsallıkla dünyasal yaşam arasında güçlü ve dengeli bir bağlantı kurulması.
- Bedende yer alan ve özellikle kafa, boyun ve omurga çevresinde konumlanan güç devrelerinin açılması sayesinde, bedende ışığın daha yoğun bir şekilde kullanılıp bedenin transformatör özelliğinin aktive edilmesi.
- Zihnin ötesine geçirip, zihnin yarattığı ve kişiyi aşağı çekip ışığının kırılmasına sebep olan illüzyonların fark edilmesi ve Nötr Alan’da dengeli ve huzurlu bir yaşama adım atılması.
- İnsanın üzerindeki gerçek potansiyelini gizleyen örtülerin kaldırılması ve tanrısal potansiyeline dirilmesi sürecinin hızlandırılması.
Uygulama süresi 1 saattir ve danışanların uygulama sonrasında, birkaç gün veya birkaç hafta ameliyatın etkisine uyumlanma süreci yaşamaları normaldir. -


Erim ERGÜN
Yaşam Koçu

Ben An'da OL'mayı seciyorum.Ben BEN'im..